HEAT SET

HEAT SET

Mürekebin ihtive ettiği çözücülerin ısı yardımıyla
ortamdan zaklaştırılması ile kuruyan web ofset baskı
mürekkepleridir. ısaca ısı ile kuruyan mürekkep
diyebiliriz.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *