Cold Set

COLD SET

Gazete ve Kitap Mürekkepleri Renk yoğunluğu, emme özelliği ve aşınma direnci ile ilgili sayıs ız gereklilikleri yerine getirmek için Flint Group, uygun ürün özelliklerine sahip çok çeşitli proses mürekkep serisi ve siyah mürekkepler sunmaktadır. Her uygulama alanı için doğru ürüne sahibiz. Baskı işleminde standard izasyon baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası işlemlerin ilerleyen entegrasyonunu hesaba