Heatset

HEAT SET

Mürekebin ihtive ettiği çözücülerin ısı yardımıyla ortamdan zaklaştırılması ile kuruyan web ofset baskı mürekkepleridir. ısaca ısı ile kuruyan mürekkep diyebiliriz.

PremoEco BE 2100

Heatset web ofset baskı için standart işlem mürekkep serisi MC, LWC SC kağıtlarında kullanım için proses renk serisi ÜRÜN ÖZELLİKLERİ • Basılı maddenin "Blue Angel" sertifikası için RAL UZ 195 kriterlerine (2017) uygundur. Mürekkep serisi düşük aromatik mineral yağa dayanır. • Dört renkli baskı için ISO 2846-1 renk standardına uygundur. • MC, LWC ve SC

PremoKing 3000

Heatset web ofset baskı için standart işlem mürekkep serisi MC, LWC, SC kağıtlarında ve daha kaliteli MWC kağıtlarında kullanım için proses renk serisi ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ·Dört renkli baskı için ISO 2846-1 renk standardına uygundur. MC Reolojik özellikler (orta yapışma ve viskozite) MC I LWC, Sc kağıtlarında ve yeni nesil Gazete Kağıtlarında kullanılmak üzere ayarlanmıştır PremoKing

PremoKing 4000

MC, LWC, sc ve daha iVi toplamava dirençli Gazete Kağdlarında kullanım içinproses renk serisi Heatset web baskısı için standart işlem mürekkep serisi ÜRÜN ÖZELLİKLERİ • Dört renkli baskı için ISO 2846-1 renk standardına uygundur. • Orta yapışma ve viskozite özellikleri, çeşitli kağıt kalitelerinde kullanılmak üzere ayarlanmıştır. MC I LWC'den SC'ye (Süper Calandered) ve daha iyi