Sünger

Sıkıştırılmış Süngerler

Şişme veya tabaka sünger olarak da bilinen sıkıştırılmış süngerler, yüksek basınç ve
ısı altında tabaka kuru selüloz süngerlerdir. Bu, daha sonraki işlemler ve uygulamalar için
özel avantajlar sundukları anlamına gelir. Sıvılarla temas ettiklerinde orijinal boyutlarına kadar
şişerler ve bunlardan sıkıştırılmamış süngerlerle aynı özelliklere sahiptirler.
Sıkıştırılmış bir süngerin sıvı emme faktörü, kendi ağırlığının 20 katıdır.