Cold Set

Gazete ve Kitap Mürekkepleri
Ürünler

Renk yoğunluğu, emme özelliği ve aşınma direnci ile ilgili sayıs ız gereklilikleri yerine getirmek için Flint Group, uygun ürün özelliklerine sahip çok çeşitli proses mürekkep serisi ve siyah mürekkepler sunmaktadır. Her uygulama alanı için doğru ürüne sahibiz.

Baskı işleminde standard izasyon baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası işlemlerin ilerleyen entegrasyonunu hesaba katmak için önemlidir.

Flint Group gazete ve kitap Mürekkepleri bu nedenle 1802846-2 standardına göre üretilmektedir.