Sünger

Sıkıştırılmış Süngerler
Ürünler

Şişme veya tabaka sünger olarak da bilinen sıkıştırılmış süngerler, yüksek basınç ve ısı altında tabaka kuru selüloz süngerlerdir.

Bu, daha sonraki işlemler ve uygulamalar için özel avantajlar sundukları anlamına gelir. Sıvılarla temas ettiklerinde orijinal boyutlarına kadar şişerler ve bunlardan sıkıştırılmamış süngerlerle aynı özelliklere sahiptirler.

Sıkıştırılmış bir süngerin sıvı emme faktörü, kendi ağırlığının 20 katıdır.